Prednosti Google Workspace-a u odnosu na besplatan GMail

Prednosti GSuite u odnosu na besplatan GMail

Google Workspace je namenjen poslovnim korisnicima i orghanizacijama koje žele da imaju veće mogućnosti sa Google tehnologijama. Uz Google Vault, Webmaster Tools, My Business, Meet i druge alate vaše poslovanje može biti efikasnije i fleksibilnije, na svim uređajima. Čak i ako ste korisnik kome je potreban samo Google Mail i Drive, Google Workspace i dalje nudi naprednije funkcionalnosti od besplatnih Google Apps. Google Workspace postoji u Basic i Business sistemu licenciranja, a razlikuju se po tome što Business paketi imaju dodatne alate u odnosu na Basic, i neograničeno prostora za podatke.

Ispod se nalaze uporedne tabele sa prikazanim prednostima Google Workspace paketa u odnosu na besplatni GMail:

Google Workspace alati, aplikacije i prostor za podatke

 Business  Starter Gmail
Prostor za podatke 5TB 30GB 15GB
Osnovni alati – Gmail, Calendar, Contacts
Socijalni alati – Google Photos, Google+, Google Maps
Forumi i grupne konverzacije – Groups for Business
Napredan rad sa dokumentima – Docs, Sheets, Slides
Upravljanje web prezentacijama – Webmaster tools
Video i audio konferencija – Google Meet
Reklamiranje na internetu – Google Adwords
Online forme i upitnici – Google Forms
Informacije o Vašem preduzeću – Google My Business
Pretraga email poruka i podataka, zaštita podataka – Google Vault

G Suite Business ili G Suite for Education domeni sa 5 ili manje naloga dobijaju 1 TB po korisniku

Podrška

Business Starter Gmail
Telefonska podrška 24/7h
Prioritet u email zahtevima
Garantovani uptime od 99,9%

Sigurnost

Business Starter Gmail
Single Sign On (SSO)
Dvostepena verifikacija
Upravljanje mobilnim uređanjima na daljinu
Sigurnosni ključevi pod kontrolom korisnika
Napredna prava pristupa za timove i pojedince na Google Drive
Prevencija gubitaka podataka – Retention policies

Migracija

Business Starter Gmail
Preuzimanje svih podataka u arhivi – Takeout
Uvoz podataka sa webmail-a
Uvoz podataka iz Microsoft Outlook
Migracija podataka iz Admin panela
Multi-user import iz IBM® Notes®

Ostalo

Business Starter Gmail
Primanje poruka sa više POP adresa
Dodavanje custom domain-a za mail
Dodavanje više domena kao alias
Email routing
Onemogućavanje IMAP/POP pristupa
Predefinisan potpis za sve korisnike
Sinhronizovanje Exchange Calendar sa G Suite kalendarom

GSuite alati, aplikacije i prostor za podatke

GSuite Business

Prostor za podatke
*Neograničen
Osnovni alati – Gmail, Calendar, Contacts
Socijalni alati – Google Photos, Google+, Google Maps
Forumi i grupne konverzacije – Groups for Business
Napredan rad sa dokumentima – Docs, Sheets, Slides
Upravljanje web prezentacijama – Webmaster tools
Video i audio konferencija – Google Meet
Reklamiranje na internetu – Google Adwords
Online forme i upitnici – Google Forms
Informacije o Vašem preduzeću – Google My Business
Pretraga email poruka i podataka, zaštita podataka – Google Vault

GSuite Basic

Prostor za podatke
30GB
Osnovni alati – Gmail, Calendar, Contacts
Socijalni alati – Google Photos, Google+, Google Maps
Forumi i grupne konverzacije – Groups for Business
Napredan rad sa dokumentima – Docs, Sheets, Slides
Upravljanje web prezentacijama – Webmaster tools
Video i audio konferencija – Google Meet
Reklamiranje na internetu – Google Adwords
Online forme i upitnici – Google Forms
Informacije o Vašem preduzeću – Google My Business
Pretraga email poruka i podataka, zaštita podataka – Google Vault
X

GMail

Prostor za podatke
15GB
Osnovni alati – Gmail, Calendar, Contacts
Socijalni alati – Google Photos, Google+, Google Maps
Forumi i grupne konverzacije – Groups for Business
X
Napredan rad sa dokumentima – Docs, Sheets, Slides
X
Upravljanje web prezentacijama – Webmaster tools
X
Video i audio konferencija – Google Meet
X
Reklamiranje na internetu – Google Adwords
X
Online forme i upitnici – Google Forms
X
Informacije o Vašem preduzeću – Google My Business
X
Pretraga email poruka i podataka, zaštita podataka – Google Vault
X
* G Suite Business ili G Suite for Education domeni sa 5 ili manje naloga dobijaju 1 TB po korisniku

Podrška

GSuite Business

Telefonska podrška 24/7h
Prioritet u email zahtevima
Garantovani uptime od 99,9%

GSuite Basic

Telefonska podrška 24/7h
Prioritet u email zahtevima
Garantovani uptime od 99,9%

GMail

Telefonska podrška 24/7h
X
Prioritet u email zahtevima
X
Garantovani uptime od 99,9%
X

Sigurnost

GSuite Business

Single Sign On (SSO)
Dvostepena verifikacija
Upravljanje mobilnim uređanjima na daljinu
Sigurnosni ključevi pdo kontrolom korisnika
Napredna prava pristupa za timove i pojedince na Google Drive
Prevencija gubitaka podataka – Retention policies

GSuite Basic

Single Sign On (SSO)
Dvostepena verifikacija
Upravljanje mobilnim uređanjima na daljinu
Sigurnosni ključevi pdo kontrolom korisnika
Napredna prava pristupa za timove i pojedince na Google Drive
X
Prevencija gubitaka podataka – Retention policies
X

GMail

Single Sign On (SSO)
Dvostepena verifikacija
X
Upravljanje mobilnim uređanjima na daljinu
X
Sigurnosni ključevi pdo kontrolom korisnika
X
Napredna prava pristupa za timove i pojedince na Google Drive
X
Prevencija gubitaka podataka – Retention policies
X

Migracija

GSuite Business

Preuzimanje svih podataka u arhivi – Takeout
Uvoz podataka sa webmail-a
Uvoz podataka iz Microsoft Outlook
Migracija podataka iz Admin panela
Multi-user import iz IBM® Notes®

GSuite Basic

Preuzimanje svih podataka u arhivi – Takeout
Uvoz podataka sa webmail-a
Uvoz podataka iz Microsoft Outlook
Migracija podataka iz Admin panela
Multi-user import iz IBM® Notes®

GMail

Preuzimanje svih podataka u arhivi – Takeout
Uvoz podataka sa webmail-a
Uvoz podataka iz Microsoft Outlook
Migracija podataka iz Admin panela
X
Multi-user import iz IBM® Notes®
X

Ostalo

GSuite Business

Primanje poruka sa više POP adresa
Dodavanje custom domain-a za mail
Dodavanje više domena kao alias
Email routing
Onemogućavanje IMAP/POP pristupa
Predefinisan potpis za sve korisnike
Sinhronizovanje Exchange Calendar sa G Suite kalendarom

GSuite Basic

Primanje poruka sa više POP adresa
Dodavanje custom domain-a za mail
Dodavanje više domena kao alias
Email routing
Onemogućavanje IMAP/POP pristupa
Predefinisan potpis za sve korisnike
Sinhronizovanje Exchange Calendar sa G Suite kalendarom

GMail

Primanje poruka sa više POP adresa
Dodavanje custom domain-a za mail
X
Dodavanje više domena kao alias
X
Email routing
X
Onemogućavanje IMAP/POP pristupa
X
Predefinisan potpis za sve korisnike
X
Sinhronizovanje Exchange Calendar sa G Suite kalendarom
X
POČNITE SA KORIŠĆENJEM GSUITE PLATFORME
POČNITE SA KORIŠĆENJEM GSUITE PLATFORME